ขาย
ถูก
เกณฑ์การสอบใหม่ของ ก.พ. ปี 64
- วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน - คณิตศาสตร์)),
- วิชาภาษาอังกฤษ
- วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย)
## 10 อันดับ หนังสือกพ เล่มไหนดี ? ##
1. หนังสือ สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ (4 in 1) เพิ่มเติม ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี อัปเดตครั้งที่ 3
2. หนังสือ Easy Note สอบ ก.พ. (หลักเกณฑ์ใหม่) มั่นใจเต็ม 100
3. หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.)
4. คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาตรี ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสมบูรณ์
5. หนังสือ ชีทสรุปเนื้อหา+ข้อสอบ พิเศษเฉพาะ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
6. หนังสือ รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง
7. หนังสือ เตรียมสอบความสามารถทั่วไป ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 (ตามหลักสูตรการสอบล่าสุด)
8. หนังสือ แนวข้อสอบเข้ารับราชการ ก.พ. ภาค ก วิชาภาษาอังกฤษ
9. หนังสือ แนวข้อสอบออกบ่อยที่สุด คณิตศาสตร์ ก.พ.
10. หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาโท ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสมบูรณ์
// ขอให้ทุกท่านโชคดี สอบผ่านค่ะ :D //
#หนังสือกพ #สอบกพ #เตรียมสอบกพ #สอบภาคก #หนังสือกพ64 #แนวข้อสอบกพ #กพ64 #สอบข้าราชการ #คู่มือเตรียมสอบ #คู่มือเข้ารับราชการ #หนังสือสอบกพ #ติวกพ #ติวสอบภาคก #หนังสือเตรียมสอบ #ร้านหนังสือออนไลน์ #กพ65
โฆษณา